Acesulfame K

โพสนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมกำลังบ้าเพาะกายมากๆ ช่วงปี 2012 เครื่องดื่มรสองุ่นยี่ห้อ Sappe ใน 7-11 ดันผสม creatine, amino acids และ Acesulfame K ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ด้วยความที่กลัวอ้วนแต่อยากกินหวานเลยกินดู

เดี๋ยวจะมาอธิบายอีกครั้งนะครับ ขอแปะไว้ก่อน 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *