Muscle size and calorie expenditure

โพสนี้เป็นความสงสัยของเพื่อนผมคนหนึ่งว่า

เราสามารถออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าจริงหรือไม่ เขาถามถึงการใช้ขนาดของกล้ามในการ burn calorie

แล้วความรู้ที่ว่ากล้ามเนื้อ 1 kg burn 100 kcal จริงหรือไม่ เดี๋ยวรู้กันครับ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *