Protein Powder or Amino Acid Powder

Q: โปรตีนผงที่เรากินๆอยู่มันได้ผลคุ้มค่ารึเปล่า หรือที่ควรกินจริงๆควรจะเป็น อะมิโน

โปรตีน or อะมิโน ถ้าให้เลือกแค่อย่างเดียว เอาไร?

A: เลือก อาหารหลัก ฮ่าๆ

B: ไม่ต้องกิน ไม่ต้องคิดอะไร เล่นไปสบายใจ นั่นแหละพอ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *