Pre-Workout Carb

A: อย่ากินคาร์บก่อนเล่นเลยนะ มันจะทำให้เรา hypoglycemia ระหว่างเล่น เชื่อเราเถอะ หน้ามืดตาลาย ยืนแทบไม่ไหวอ่ะ ไม่เชื่อลองดู ก่อนเล่นให้งดคาร์ สมองระหว่างเทรนจะได้ใช้ ketone แทน ซึ่งทำให้เราสามารถหลั่ง adrenaline ได้ดีกว่า

จริงหรือไม่ครับ แล้วกราฟนี้จริงๆ แล้วจะสื่ออะไรกันแน่ เราไม่ควรกิน carb ก่อนออกกำลังกายจริงหรือไม่

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *