Primary Prevention

เพื่อนผมโพสบอกว่ายินดีด้วยนะทุกคน… เรากำลังเลือกเส้นกราฟด้านล่างสุดกันอยู่

กราฟนี้บอกอะไร เดี๋ยวมาขยายความกันครับ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *