Category: Bodybuilding

18 Laws Of Back Training 0

18 Laws Of Back Training

เตรียมตัวให้พร้อมกับ back-building education จาก IFBB physique pro Craig Capurso  เขามีทิปส์ 18 ข้อที่ไม่เพียงแค่ทำให้แผ่นหลังกว้างขึ้น แต่จะหนาขึ้นแบบ XXL! wide, but XXL thick เวลาเราซื้อบ้านหลังนึง สิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่อยู่ภายในกำแพง 4 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย integrity ของอาคาร, design, functionality และแน่นอน…open floor plan แต่เราก็ไม่ค่อยใส่ใจ เรามักจะตัดสินใจสร้างบ้านไปโดยที่ไม่ได้สำรวจโดยรอบบ้านและเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียง ทั้งๆ ที่ปัจจัยเหล่านั้นก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยเช่นกัน มันไม่เว่อเกินไปครับที่จะบอกว่าการซื้อบ้านก็เสมือนการเทรนกล้ามเนื้อแผ่นหลังของเรา คือเราไม่สามารถที่จะให้ความสำคัญเพียงแค่กับ latissimus...